O espazo que existe entre certos límites...

O noso campo de traballo.

Xestión, transformación e mellora do espazo.

Saltar intro

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

AVISO LEGAL

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE) expóñense a continuación os datos identificativos da empresa ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. con enderezo en RÚA DO XENERAL PARDIÑAS, 10 – 12 1 8, 15701 en Santiago de Compostela (A Coruña) correo electrónico info@area.gal, CIF:B70533757

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

No marco do cumprimento da lexislación vixente, recollida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), cuxo obxecto é garantizar e protexer, no que concerne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. informa aos usuarios de que os datos introducidos no formulario de contacto almacenaranse en ficheiros propiedade de ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L.

Así mesmo, ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L. mostra o seu compromiso de non destinar os seus contidos a unha finalidade distinta para a cal foron recollidos, garantindo a máxima confidencialidade e aplicación das medidas técnicas e de seguridade necesarias para evitar o acceso non autorizado ao mesmo segundo establece a normativa vixente en materia de protección de datos.

Dereito de acceso, rectificación e cancelación.
O titular dos datos ten o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos. Para exercer os dereitos, os titulares dos datos poden dirixir unha petición ao enderezo de contacto info@area.gal.

Divulgación da información a terceiras partes
ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L. comprométese a non vender ou transferir a información persoal recollida nos seus sitios web a outras entidades para o seu uso sen a súa aprobación expresa e ofrecéndolle a oportunidade de exercer o seu dereito de cancelación e oposición comentada anteriormente.

Ligazóns externas
Se o usuario opta por abandonar este sitio web a través de ligazóns a páxinas non pertencentes a ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. esta non se fará responsable das políticas de privacidade de ditos sitios web.

Cuestións legais
Este é un sitio web que está suxeito á Lei española. ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L. poderá dispor da información persoal proporcionada polo usuario sen o seu consentimento cando así lle sexa esixido legalmente, ou ben actuando de boa fe sempre e cando dita acción sexa necesaria para investigar ou protexer aos invitados, visitantes ou asociados de ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. ou a bens da súa propiedade (incluíndo este sitio Web)

Cambios na Política de Privacidade deste sitio Web
ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L. poderá incluír cambios na Política de Privacidade deste sitio Web. Tódolos cambios serán postos a súa disposición neste sitio web, para manter informado ao usuario.

Unión Europea
Cámara de Comercio de Santiago de Compostela
Cámara de Comercio de España

ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SL, foi beneficiario do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional cuxo obxectivo é mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e comunicación e o acceso a elas e grazas ao cal implementou unha solución de páxina WEB para mellorar a competitividade e a produtividade das empresas. A acción tivo lugar en 2020. Para iso, contou co apoio do Programa TicCámaras da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. “

Un xeito de facer Europa