O espazo que existe entre certos límites...

O noso campo de traballo.

Xestión, transformación e mellora do espazo.

Saltar intro

EMPRESA

ÁREA é unha empresa do sector da construción cun equipo técnico e profesional que conta cunha ampla experiencia en todo tipo de obras de construción: edificación, rehabilitación e obra civil, tanto no sector público como no privado.

O noso equipo interveu na execución de edificios residenciais, vivendas unifamiliares, rehabilitacións e en obras a pequena escala como reformas interiores, instalación de ascensores e mantemento de edificios.

Así mesmo, participou na execución e conservación de grandes obras de infraestructuras do transporte como estradas e autovías, en obras de abastecemento, saneamento, urbanizacións e incluso no ámbito das enerxías renovables no desenvolvemento de parques eólicos.

ÁREA está presente en todo o proceso de construción, desde a fase inicial de proxecto ata a execución final de obra, co obxectivo de conseguir sempre un resultado coa máxima calidade, acompañada dun forte compromiso social e medioambiental.

Unión Europea
Cámara de Comercio de Santiago de Compostela
Cámara de Comercio de España

ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SL, foi beneficiario do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional cuxo obxectivo é mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e comunicación e o acceso a elas e grazas ao cal implementou unha solución de páxina WEB para mellorar a competitividade e a produtividade das empresas. A acción tivo lugar en 2020. Para iso, contou co apoio do Programa TicCámaras da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. “

Un xeito de facer Europa